Motto-ul GrădiniÅ£ei Happy  Kids:

Este uÅŸor să înveÅ£i a merge. Important este încotro te îndrepÅ£i.

„Învaţă-l pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze ÅŸi când va îmbătrâni nu se va abate de la ea.” (Prov. 22:6)

 

GrădiniÅ£a Happy Kids este formată dintr-o echipă de specialiÈ™ti entuziaÈ™ti È™i pasionaÈ›i de ceea ce fac. Noi È™tim că doriÈ›i să vă vedeÈ›i copilul fericit dar în acelaÈ™i timp vă interesează È™i lucrurile pe care el le învață. De aceea ne-am propus să îmbinăm veselia, joaca, râsul, cu învățatul, descoperitul È™i experimentarea lucrurilor noi.

GrădiniÅ£a noastră urmăreÅŸte să ofere o educaÅ£ie de calitate copiilor de vârstă preÅŸcolară, într-un mediu plăcut, dominat de dragoste ÅŸi grijă pentru copii.
Socializarea copiilor, pregătirea lor pentru ÅŸcoală, familiarizarea acestora cu noÅ£iunile moral-creÅŸtine, specifice particularităţilor de vârstă, favorizând astfel creÅŸterea ÅŸi dezvoltarea intelectuală, estetică, fizică, morală ÅŸi spirituală a copiilor preÅŸcolari, în scopul adaptării cu uÅŸurinţă la cerinÅ£ele ÅŸcolii ÅŸi ale societăţii noastre.

GrădiniÅ£a Happy Kids are în vedere introducerea concepÅ£iei potrivit căreia pentru copii este important:

GrădiniÅ£a înseamnă pentru noi:

Valorile promovate sunt:

      â–     Respectul        

      â–     Prietenia        

      â–     Dărnicia          

      â–     Adevărul         

      â–     CredinÅ£a        

      â–     Cinstea

      â–     Munca

      â–     Dragostea

      â–     Responsabilitatea

      â–     Empatia

 

Curriculum naţional

Activităţile din gradiniţă se desfăşoară pe domenii experenÅ£iale. Pe parcursul anului copiii sunt antrenaÅ£i în diferite proiecte, în funcÅ£ie de temele  ÅŸi subtemele pe care le parcurg. Fiind la varsta la care toate activităţile se desfăşoară prin joc, demersul didactic este organizat astfel încât să vină în întâmpinarea acestei caracteristici. Domeniile  experenÅ£iale pe care le parcurg sunt următoarele:

Domeniul Limbă ÅŸi Comunicare – acoperă stăpânirea exprimării orale ÅŸi scrise, ca ÅŸi abilitatea de a înÅ£elege comunicarea verbală ÅŸi scrisă. Se urmăreÅŸte ca preÅŸcolarii să vorbească cu încredere, clar ÅŸi fluent, utilizând modalităţi de exprimare adecvate pentru diferite categorii de auditoriu.

Domeniul ÅžtiinÅ£e – include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienÅ£elor practice, cât ÅŸi înÅ£elegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinÅ£ele umane cu care se află în interacÅ£iune. Astfel, se consideră necesar ca preÅŸcolarul să fie pus în contact cu domeniul matematic prin jocuri dirijate cu materiale, cum ar fi nisipul sau apa, sau prin simularea de cumpărături în magazine. Totodată, preÅŸcolarii sunt  încurajaÅ£i să efectueze experimente, să utilizeze în condiÅ£ii de securitate diferite instrumente sau echipamente.

Domeniul Estetic ÅŸi Creativ – acoperă abilităţile de a răspunde emoÅ£ional ÅŸi intelectual la experienÅ£e perceptive, de apreciere a frumosului, ceea ce le va permite să reacÅ£ioneze de o manieră personală la ceea ce văd, aud, ating sau simt.

Domeniul Om ÅŸi Societate – include omul, modul lui de viaţă, relaÅ£iile cu alÅ£i oameni, relaÅ£iile cu mediul social, ca ÅŸi modalităţile în care acÅ£iunile umane influenÅ£ează evenimentele. În abordarea acestui domeniu se pleacă ÅŸi de la premisa că instituÅ£ia preÅŸcolară reprezintă un context utilizabil pentru coordonarea principiilor ÅŸi acÅ£iunilor morale.

Domeniul Psihomotric – acoperă coordonarea ÅŸi controlul miÅŸcărilor corporale, mobilitatea generală ÅŸi rezistenÅ£a fizică, abilităţile motorii ÅŸi de manipulare de fineÅ£e, ca ÅŸi elemente de cunoaÅŸtere, legate mai ales de schema corporală.

 

Activităţi extracurriculare:

 

Activităţi opţionale:

 

Oferta educaţională: